HAPTOTHERAPIE & COACHING

Tarief en vergoeding

Kosten

We werken samen per keer een uur aan je thema. Een sessie kost €90,-.

Voor ZZP’rs en werkgevers kan de factuur ook op: Coaching op haptonomische basis.

Afspraken moeten 36 uur van te voren worden afgezegd. Niet tijdig afgezegde afspraken worden in rekening gebracht.

Vergoeding

Haptotherapie is complementaire zorg en gaat niet van het eigen risico af. De meeste zorgverzekeraars vergoeden gedeeltelijk bij een aanvullende verzekering. Kijk dat bij de zorgverzekeraar na.

Een actueel overzicht van vergoedingen bij zorgverzekeraars vind je op deze site van mijn beroepsvereniging NFG. 

Ik ben geregistreerd haptotherapeut en psychosociaal therapeut (complementaire zorg). Aangesloten bij de WTZA, de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg NFG , de RBCZ en de VHZB. Ik het QIC KMS, kwaliteitsmanagement systeem, behaald.

Betaling - voorwaarden

De factuur komt per email. Deze dient binnen de termijn van 30 dagen voldaan te zijn.

Wanneer de betalingstermijn na herinneringsnota wordt overschreden, ben ik gerechtigd om incassomaatregelen te gaan treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt.

De algemene voorwaarden bij aanmelding in mijn praktijk zijn vanuit de wet WMGO en de NFG.

Meldcode

Bij het vermoeden van huiselijk geweld heb ik als zorgverlener een meldplicht volgens de meldcode huiselijk geweld: Protocol meldcode.

Klacht

Bij eventuele klachten over de zorgverlening hoop ik dat u met mij overlegt en we daar samen uitkomen. Mocht dat niet leiden tot een oplossing dan kunt zich melden bij de NFG mijn beroepsvereniging.